Familiekontakten

Luk alle
Åbn alle

Familieafdelingen tilbyder dels afklarings- og udviklingsforløb for spæd- og småbørnsfamilier, som bor på afdelingen og dels ambulante, som bor i egen bolig.

Familiekontaktens forløb er intensive og velstrukturerede. Der lægges vægt på at tilpasse hvert forløb til den enkelte families behov. Der udarbejdes individuelle ugeskemaer og samarbejdsaftaler, hvoraf behandlingstid og fokusområder fremgår.

Indsatsen på Familiekontakten er funderet på teorier og viden indenfor blandt andet tilknytningsteori, familieterapi, udviklingspsykologi, mentalisering m.m. Familieafdelingen benytter flere forskellige metoder og evidensbaserede screeningredskaber.

Sundhedsplejersker indgår i det daglige arbejde med familierne på Familiekontakten. Det tværfaglige arbejde skal sikre et mere helhedsorienteret blik på familiens udfordringer og problemstillinger.

Familiekontakten har et bredt samarbejde med familiernes pårørende og netværk, Hvidovre Hospitals Familieambulatorium, psykiatrien, andre foranstaltninger i kommunen m.fl.

Vi har en lejlighed i Avedøre Stationsby, i bygningen på Bødkerporten, hvor Hvidovre Ungecenter har sit store hus. Der er plads til tre familier, som står for egen husholdning. Den enkelte familie får stillet møbleret stue/værelse og et badeværelse til rådighed. Der er fælles køkken og spiseplads, vaskerum og et personale-/samtalerum. Der er også et træningslokale, som kan benyttes.

Målgruppen er primært spæd- og småbørnsfamilier og gravide, hvor der er bekymring for forældre-barn relationen, enten begrundet i barnets udvikling og trivsel, og/eller begrundet i forældrenes udfordringer og trivsel. Det kan dreje sig om meget unge forældre, forældre med tidligere misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, psykisk sårbare forældre eller på anden vis belastede forældre.

Det er Familierådgivningen i Hvidovre Kommune, som bevilliger og henviser familier til Familiekontakten.

Vi er seks familiebehandlere og to sundhedsplejersker ansat i afdelingen.

Familier som kan være i målgruppen for at blive indskrevet, kan komme på besøg. Dette skal aftales med familierådgiveren og familien

Man kan kontakte Familiekontakten på telefon 6191 6890 eller sende en mail til pln@Hvidovre.dk.