Mûto

Luk alle
Åbn alle

Indsatsens sigte er at forebygge anbringelse af den unge ved at yde intensiv støtte til familien. Der udfærdiges et skræddersyet individuelt tilbud til familien. Indsatsen finder primært sted i hjemmet og foregår primært gennem familiebehandling, samtaler og samvær med den unge. Der er fokus på en helhedsorienteret indsats og behandling, hvor den unges forskellige "arenaer" inddrages i løsninger og behandling. Mûto har en netværkskoordinerende funktion, herunder at fungere som tovholder for familien samt at afdække og iværksætte relevant støtte og opbakning af de ressourcer, der findes i familiens eget netværk, således at disse ved behov kan fungere som mere permanent støtte for familien fremadrettet. Den unge og familien vil få tilknyttet en kontaktperson, det kan være den samme eller to forskellige. Kontaktpersonerne er til rådighed i hverdagene fra kl. 7-22 samt pr. telefon i weekenden. Ind imellem kan den unge eller forældrene tilbydes at deltage i gruppetilbud eller en gruppe-aktivitet med andre forældre eller unge.

Vi holder til i Avedøre stationsby, Bødkerporten 3D, i et to-etagers hus, indrettet med forskellige samtalerum, hvor unge og familier har mulighed for at være sammen

Vores målgruppe er familier med unge i alderen 12-17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer og/eller forældre, som har svært ved fortsat at tage ansvar for den unges problemstillinger. Det vil ofte handle om store udfordringer i familiesamspillet og en uhensigtsmæssig, utrygskabende adfærd hos den unge af en sådan karakter, at det kræver en intensiv indsats.

Familien henvises til Mûto via Familierådgivningen i Hvidovre kommune

Teamet består af seks ansatte, som alle er uddannet socialpædagoger. Derudover en daglig leder.

 

Man kan komme på besøg i Mûto og få en rundvisning og tale med personalet, forinden der træffes en eventuel afgørelse om bevilling til Mûto. Er der truffet beslutning om bevilling, starter man sit forløb på baggrund af et indskrivningsmøde med deltagelse af den unge, familien, en familierådgiver og en medarbejder fra Mûto

Man kan kontakte Mûto via centerleder Lone Marianne Hammerbak Olsen: 22683803 eller mail: xzr@hvidovre.dk