Morgenholdet

Luk alle
Åbn alle

Morgenholdet er et forebyggende tilbud til elever på Gungehusskolen, Frydenhøjskolen og Engstrandskolen, som har begyndende problemer og udfordringer med fremmødet i skolen. Morgenholdet kan bidrage med forskellige tiltag som fx:

  • Morgenvækning: For stor del af de indskrevne familier gælder det, at de basale rutiner, der skal til, for at de unge kommer af sted i skole - rettidigt eller i det hele taget - er mangelfulde, inkonsistente eller skrøbelige.
  • Skolefølgeordning: For mange af de indskrevne børn og unge gælder det, at de kan have behov for at blive fulgt i skole i en periode med henblik på at reintegrere dem i deres skoleforløb.
  • Tæt samarbejde med de involverede skoler: Som en del af indsatsen er der et tæt samarbejde med skolerne omkring elevens reintegration i deres skoleforløb
  • Samarbejdet mellem skolen og forældrene: Morgenholdet faciliterer samarbejdet mellem forældre og den aktuelle skole, hvor det er nødvendigt.
  • Forældrerådgivning: En del af de indskrevne elevers forældre er usikre på, hvordan de skal etablere og fastholde de fornødne rutiner og rammer, der understøtter barnets succesfulde skolefremmøde.

Morgenholdet har kontor i Avedøre, på Hvidovre Ungecenter. Morgenholdet primære arbejde foregår ude på skolerne og hjemme hos eleverne.

Målgruppen er familier med børn og unge i alderen 6-16 år, som har et begyndende fravær i forhold til deres skole.

Morgenholdets tilbud er for elever på Gungehusskolen, Frydenhøjskolen og Engstrandsskolen. Det er de enkelte skolers AKT-lærere, som henviser elever til Morgenholdet.

Morgenholdets ansatte består af to socialpædagoger.

Der kan tages kontakt til daglig leder af Morgenholdet på telefon 2540 5651.