Porten

Luk alle
Åbn alle

Vi tilbyder intensiv døgnbehandling, som tilrettelægges efter den enkelte unges problemstilling og behov. Når man som ung anbringes på Porten modtager både familien og den unge socialpædagogisk rådgivning og støtte. Vi arbejder målrettet mod, at familie og netværk skal danne de bærende relationer til den unge, som kan holde langt ind i voksenlivet. På Porten tilrettelægger vi anbringelsesindsatsen med fokus på at forberede og styrke de unge og deres familier/netværk til et liv uden for døgninstitutionen. Vi arbejder på at den unge så hurtigt som muligt kan udskrives til familien igen eller til et andet, mindre indgribende tilbud, som fx vores bofællesskaber i XyZ house. Det sted, som den unge skal udskrives til, vil løbende være inddraget i anbringelsen.

Vi bor i Avedøre Stationsby i en stor to-etages bygning. Vi har to afdelinger fordelt på de to etager, hvor hver enkelt ung har sit eget møblerede værelse. Der er fælles stuer og køkken på begge afdelinger. Vi har i underetagen et stort køkken, som hver dag serverer frokost til de unge som er hjemme, og ellers kan de få madpakke med i skole eller på arbejde. Vores køkkendame forbereder også aftensmaden, så den er så klar som muligt til om aftenen. Vi har også et træningslokale, som de unge kan benytte sammen med personalet.

Portens målgruppe er unge mellem 12 og 18 år (kan forlænges op til det 23 år), som har udfordringer af forskellig psykosocial grad. De unge er normaltbegavede og har et behandlingsbehov i et omfang, der stiller krav til en intensiv, kontinuerlig og professionel døgnanbringelse.

Det er Familierådgivningen i Hvidovre Kommune, som træffer beslutning om, hvorvidt den unge skal tilbydes en anbringelse på Porten.

På Porten er der ansat:

9 fuldtidspædagoger og 2 deltidspædagoger, 2 vågne nattevagter, 1 køkken- og ernæringsassistent, 1 pedel, 1 administrativ medarbejder og 1 daglig leder.

Man kan altid komme på besøg på Porten og få en rundvisning og tale med personalet, inden der træffes en eventuel beslutning om en anbringelse på Porten. Er der truffet beslutning om en anbringelse, kommer man som udgangspunkt først på besøg til en forsamtale og et indskrivningsmøde, før den unge flytter ind.

Man kan ringe til Porten på telefon 2275 2650. Telefonen er altid åben.