Hvidovre Ungecenter

Hvidovre Ungecenter varetager en række specialiserede tilbud og indsatser, rettet mod Kommunens udfordrede unge, i alderen 13-23 år, samt deres familier. Centerets tilbud og indsatser kan tilbydes unge og deres familier, hvis der i kortere eller længere tid, skønnes behov for afdækning, behandling, støtte eller rådgivning til den unge eller familien. Dette altid med henblik på, at sikre den unges trivsel og udvikling, og med inddragelse af den unges familie og netværk. Problemerne kan være af social, psykisk eller relationel karakter og kan vise sig i skolen, familien, eller i det omgivende miljø.