Hvidovre Ungecenter

Ungekontakten og Pulsen har lokaler på Blytækkerporten 1 Porten, XYZ-House og Familiekontakten holder til på Bødkerporten 1-3. Du kan kontakte Hvidovre Ungecenters kontor på Blytækkerporten på tlf. 2275 2650.