Vores afdelinger

Hvidovre Ungecenter består af seks afdelinger med hver deres målrettede tilbud til unge Hvidovre Ungecenters otte forskellige selvstændige enheder/afdelinger arbejder sammen om at give det bedst mulige tilbud ud fra det enkelte barns/den unges behov. Som samlet ungecenter har vi de bedste forudsætninger for at give familien det mest optimale og målrettede tilbud. Du kan læse mere om vores afdelinger på disse sider.

 • Porten er en døgninstitution for børn og unge i alderen 12-18 år, som har udfordringer af forskellig psykosocial grad

  Læs mere
 • XyZ House er et botilbud for unge mellem 16 og 22 år

  Læs mere
 • Ungekontakten er et tilbud om kontaktperson til unge mellem 11 og 18 år, som er præget af forskellige udfordringer og dårlig trivsel derhjemme elle...

  Læs mere
 • Mûto tilbyder intensiv familie behandling med henblik på at forebygge anbringelse.

  Læs mere
 • Gadeplansmedarbejderne tilbyder uforpligtende, enkeltstående støtte og hjælp til unge

  Læs mere
 • Medarbejderne i kriminalpræventivt team laver blandt andet opsøgende arbejde på skoler og uddannelsesinstitutioner. De tilbyder faglig sparring og...

  Læs mere
 • Unge mellem 15 og 25 år, som ikke i forvejen får hjælp fra kommunen eller psykiatrien, kan få op til, 5 gratis psykologsamtaler i Hvidovre Ungecenter.

  Læs mere