XYZ-House

Luk alle
Åbn alle

XyZ House er et botilbud til unge, hvor den enkelte får hjælp til at skabe sammenhæng i hverdagen. De unge får støtte til at få skabt sammenhæng mellem uddannelse, familie, venner, fritidsliv, økonomi og mange andre dagligdagsting.

Vi arbejder med løsningsorienteret samværsform, der lægger vægt på en dialog, der er båret af respekt, tillid og nysgerrighed.

Forældre og netværk inddrages så meget som muligt i den unges liv og udvikling. Det ses som en fælles opgave at skabe udvikling hos den unge, og der stilles krav om, at den unge skal afsted i skole, praktik eller arbejde hver dag.

I løbet af 1-1½ år skal de unge gerne være i stand til at flytte for sig selv i egen bolig med påbegyndt uddannelse.

XyZ House har fire boliger i Avedøre stationsby. Vi har tre rækkehuse og en stor lejlighed. De unge har eget værelse og deler fælles køkken og stue med de øvrige beboere.

Vi har stort fokus på sundhed og de unge tilbydes forskellige fysiske aktiviteter. Vi benytter eget træningslokale, hvor der sammen med personalet er mulighed for styrketræning og thaiboksning. Derudover benytter vi Avedøre Idrætscenter til diverse aktiviteter, klatring osv.

Målgruppen er unge i alderen 16-22 år, som bliver anbragt på eget værelse. De unge skal være i gang med uddannelse, job, praktikplads eller lignende, mens de bor i husene. De skal kunne agere selvstændigt med støtte fra personalet i dagtimerne, samt have et ønske om at tage imod den tilbudte hjælp. Der skal være motivation til at gøre noget ved sit eget liv og et ønske om forandring. Der kan blive fulgt efterværn til de unge når de flytter i egen bolig, hvis det godkendes af Familierådgivningen i Hvidovre Kommune.

Det er Familierådgivningen i Hvidovre Kommune, som træffer afgørelse om en anbringelse i XyZ House.

Omar

Bettina

Louise

Lasse

Martin

Kenneth

For henvendelse til Xyz-house, kontakt HUC hovednummer 4185 0350 eller daglig leder Laila Molitor-Lenschau på tlf.: 2877 6054, laav@hvidovre.dk