Ungekontakten

Luk alle
Åbn alle

Når en ung får en kontaktperson i Ungekontakten, yder vi støtte, vejledning og behandling, så den unge kommer i positiv trivsel og udvikling. Den unge får tilknyttet en kontaktperson, som tager udgangspunkt i den enkelte unges udfordringer og vanskeligheder, og samtidig hjælper vi med at udforske den unges drømme og succeser og vurdere den unges ressourcer. Kontaktpersonen kan mødes med den unge i vores egne lokaler, i den unges hjem eller andre steder, hvor den unge føler sig tryg. Vi kan både have dialog men også aktiviteter, som kan være meningsfulde for den unge.

Som ofte mødes du med din kontaktperson en gang om ugen, ligesom du kan komme i grupper ugentligt. Derudover kan du komme i kontakt med din kontaktperson på sms og telefon. Vi tilbyder også råd og vejledning samt støtte til forældrene og deres forældreskab.

Familien og netværket inddrages så meget som muligt, så den unge også i fremtiden kan finde styrke i sit eget netværk. Vi tilbyder, at de unge kan være med i forskellige grupper, hvor man får mulighed for at møde andre unge og dermed kunne spejle sig og genkende sig selv i andre, skabe nye venskaber og meget andet.

Vi har et stort hus - en gammel vuggestue, som ligger på Blytækkerporten lige overfor Hvidovre gymnasium. Vi har forskellige hyggelige samtalerum og lokaler, hvor man kan være flere unge sammen. Vi har billardbord, dart, PlayStation, kreative muligheder mm.

Vi har et stort køkken-alrum, hvor der kan laves mad og spises i fællesskaber.

Brugerne af vores tilbud er unge mellem 11 og 18 år, som bor i Hvidovre (der er også mulighed for efterværn op til 23 år).

De unge kan have forskellige udfordringer og dårlig trivsel: fx problemer i skolen og fritiden eller følelser af ensomhed og tristhed, konflikter i familien, cutting, spiseforstyrrelser, kriminel adfærd m.m. Derudover har vi et særligt tilbud til unge, som har diagnoser indenfor autisme-spektrum.

Vi har ni medarbejdere, som alle har en faglig uddannelse som fx socialpædagog, socialrådgiver, lærer. Derudover er der en daglig leder samt en administrativ medarbejder.

Man kan komme på besøg i Ungekontakten og få en rundvisning og tale med personalet, forinden der træffes en eventuel afgørelse om en kontaktperson. Er der truffet beslutning om en kontaktperson, starter man sit forløb på baggrund af et indskrivningsmøde, hvor den unge, familien, en familierådgiver og medarbejder fra Ungekontakten deltager.

Man kan kontakte Ungekontakten på telefon 2540 5651 eller sende en mail til bog@hvidovre.dk.