Gadeplan

Luk alle
Åbn alle

Alle unge i Hvidovre Kommune kan opsøge gadeteamet og få uforpligtende, enkeltstående sparring og hjælp til at få afdækket og afklaret eventuelle behov for hjælp samt støtte og vejledning til fx afklaring af uddannelsesmuligheder, job o.lign.

Gadeteamet er opsøgende overfor unge som færdes på gaderne, og unge kan også selv rette henvendelse. Vi har en bred viden om ungdomskultur og om de muligheder som findes for unge i Hvidovre Kommune.

Gadeteamet har et tæt samarbejde med diverse klubber og foreninger i Hvidovre kommune.

Gadeteam er opsøgende overfor unge, som gennem deres adfærd kan udvise risiko for at komme ud i kriminalitet eller blive marginaliseret fra det normale samfund. Gadeteam har et tæt samarbejde med SSP-medarbejderne, som bl.a. sidder på alle folkeskoler i kommunen.

Gadeteamet har ikke egne lokaler til rådighed, men kan komme rundt i hele Hvidovre. Vi har hovedsaligt den daglige gang i miljøet omkring Avedøre Stationsby.

Alle unge i Hvidovre som har interesse for at få en samtale eller mødes med gadeteamet er velkomne. Gadeteamet har særlig fokus på unge, som har en adfærd, der opfattes uroskabende.

Gadeteamet består af Mohammad og Nabil, som er uddannet dels som socialpædagog og socialrådgiver.

 

 

For henvendelse til Gadeplansteamet, kontakt HUCs hovednummer 4185 0350 eller gadeplansmedarbejderne Mohammad: tlf.: 4173 8417, myc@hvidovre.dk , Nabil: tlf.: 5084 3989, nnv@hvidovre.dk

Yderligere kan centerleder Lone Marianne Hammerbak Olsen kontaktes på tlf.: 2268 3803, xzr@hvidovre.dk.