Pulsen

Luk alle
Åbn alle

Pulsen tilbyder individuelle samtaler til unge som eksperimenter med eller har et forbrug af hash, amfetamin, kokain og ecstasy samt alkohol. Sammen med den unge udarbejder Pulsen en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i den unges ønsker om forandringer, og som er det mål, der er fokus på i behandlingen. Den unge behøver ikke at skulle stoppe med fx at ryge hash, så længe den unge blot har et ønske om forandring.

Den unge kan også modtage op til 5 anonyme samtaler. I den åbne anonyme rådgivning bliver den unges navn ikke registreret. Rådgivningen er åben for unge, som har problemer med alkohol eller stoffer, eller for pårørende. Vi kan både tilbyde et gruppeforløb og individuelle samtaler til den unges pårørende. Den unge skal have adresse i Hvidovre Kommune, men behøver ikke at være indskrevet i behandling. Forløbet til pårørende er ligeledes anonymt.

Vi har et stort hus, som vi deler med Ungekontakten. Det er en gammel vuggestue, som ligger på Blytækkerporten lige overfor Hvidovre Gymnasium.

Vi har forskellige hyggelige samtalerum og lokaler, hvor flere unge kan være sammen. Vi har billardbord, dart, PlayStation, kreative muligheder m.m.

Vi har et stort køkken-alrum, hvor der kan laves mad.

Vi har et NADA rum, hvor der tilbydes NADA behandling. NADA-akupunktur består af fem små tynde nåle som placeres i hvert øre, som man skal sidde med i 45 minutter. Nålene er med til at skabe balance i kroppen og mindske ubehaget, når man stopper med hash og stoffer.

Vi tilbyder desuden mindfulness til de unge, som er indskrevet i Pulsen.

Vores tilbud er til unge under 18 år, som oplever at have et problematisk forbrug af hash eller andre stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy samt alkohol. Vi samarbejder også med og har tilbud til de pårørende.

Du kan altid henvende dig direkte til Pulsen og opstarte et forløb. Som ung kan du modtage fem anonyme rådgivningssamtaler. Skal du være i et behandlingsforløb, skal du have en bevilling fra kommunen. Er du under 18 år gives bevillingen gennem Familierådgivningen, og er du over 18 år gennem rusmiddelkonsulenter i Voksenafdelingen. Pulsen hjælper med at få en bevilling, såfremt du starter med at henvende dig til Pulsen.

Der er ansat fire behandlere, som alle har en socialpædagogisk baggrund og erfaring med misbrugsbehandling.

Man kan både møde op i Pulsen uden aftale, eller man kan have lavet en aftale på forhånd.

Man kan kontakte en Pulsen-medarbejder på telefon 5158 7617, 6191 6934, 6182 7451 eller 6182 7450. Der henvises i øvrigt til Pulsens egen hjemmeside: www.pulsen.hvidovre.dk